Länkar

Riksföreningen Attention

Självhjälp på vägen
Om funktionshinder för barn och ungdom, föräldrar, vårdpersonal och skolpersonal.

Snorkel
För barn och ungdom om nedstämdhet och oro.

Infoteket i Uppsala (Landstinget)
Infoteket om funktionshinder är till för dig som har en funktionsnedsättning, är förälder, anhörig eller arbetar med barn, ungdomar eller vuxna med funktionsnedsättningar i skola eller annan verksamhet.

(H)järnkoll

Regeringen har tagit initiativ till den tre-åriga satsningen Hjärnkoll som syftar till att förbättra allmänhetens attityder till personer med  psykisk sjukdom och psykisk funktionsnedsättning.

HSO
Handikappförbunden är ett stort antal funktionshindersförbund som slutit sig samman för att agera i samlad kraft.