Övriga träffar

Föräldra- och anhörigträffar HT-18

Plats: Infoteket, S:t Johannesgatan 28D, Uppsala
Tid: 18.00–20.00
Datum: Se nedan

OBS! Grupperna har nu slagits ihop till en grupp för både föräldrar och anhöriga. Nya datum enligt nedan (bara datum efter 8 oktober har tagits med).

Träffarna är avsedda för föräldrar, syskon, mor- och farföräldrar, partners osv. till personer som har eller tror sig ha en NPF-diagnos.

Träffarna äger rum i samarbete mellan Infoteket, Attention och Forum för Brukarinflytande.

Attention bjuder på kaffe/te, frukt och ev. någon kaka.

Onsdagar följande datum:
10 okt, 24 okt, 21 nov, 5 dec, 12 dec

Kontaktperson för dessa träffar är Laila Blideskog, lailablideskog@hotmail.com.