Anhörigträffar

Anhörigträffarna är avsedda för dig som är anhörig till en eller flera personer med NPF-problematik. Olika träffar kan ha olika teman, mer info kommer senare.  På denna flik kommer vi att lägga upp information och material för anhörigträffarna.

Höstens anhörigträffar är planerade till måndagarna 21/9, 19/10, 16/11 och 14/12.
Tid 18.30-20.30, plats Infoteket St Johannesgatan 28D. Klicka här för att se hur du hittar dit.

OBS – anmälan krävs! I coronatider behöver vi veta hur många som kommer, och vi måste också begränsa antalet deltagare.

Första träffen 21/9 har skola som tema.

Anmäl dig genom att skicka ett mejl till anhorig@attention-uppsala.se.