Förtroendevalda 2020

Årsmötesprotokollet från 2020 hittar du här.

Ordinarie ledamöter 

Ewa Wikander, ordförande
e-post: ewa.wikander@gmail.com
mobilnr: 070-993 43 00

Cecilia Ingard, vice ordförande
e-post:cecilia.ingard@telia.com

Irene Renemar, kassör

Elisabeth Axberg, sekreterare
e-post:eliuppsala@gmail.com

Claire Grahn-Eriksson
e-post: claire.grahn@telia.com
mobilnr: 0707-44 44 40

Gunnel Haglund

Eva Persson
e-post: evapylan@hotmail.com

Nilla Wikberg

Görel Bylund
e-post: gorel.bylund@gmail.com
mobilnr: 0705-29 06 85

Suppleanter

Helene Joelsson

Helena Ekendahl-Eriksson

Anne Marie Wedjesjö

Carola Boström

Jenny Bexell

Revisorer

Anneli Kiander

Gun Engberg

Revisorssuppleant

Britt-Marie Zeltner

Valberedning

Britt-Marie Zeltner
e-post: agistri@gmail.com
mobilnr: 070-721 79 14

Anna Thalén

Anders Liss