Förtroendevalda 2019

Årsmötesprotokollet från 2019 hittar du här.

Ordinarie ledamöter 

Ewa Wikander, ordförande
e-post: ewa.wikander@gmail.com
mobilnr: 070-993 43 00

Cecilia Ingard, vice ordförande
e-post:cecilia.ingard@telia.com

Irene Renemar, kassör

Elisabeth Axberg, sekreterare
e-post:eliuppsala@gmail.com

Görel Bylund
e-post: gorel.bylund@gmail.com
mobilnr: 0705-29 06 85

Claire Grahn-Eriksson
e-post: claire.grahn@telia.com
mobilnr: 0707-44 44 40

Gunnel Haglund

Eva Persson
e-post: evapylan@hotmail.com

Helene Joelsson

Suppleanter

Annica Beil

Nilla Wikberg

Helena Ekendahl-Eriksson

Anders Liss

Per Brodén

 

Revisorer

Anneli Kiander

Gun Engberg

 

Revisorssuppleant

Britt-Marie Zeltner

 

Valberedning

Britt-Marie Zeltner
e-post: agistri@gmail.com
mobilnr: 070-721 79 14

Anna Thalén