Funktionshinder

Självhjälp på vägen finns mycket information på olika nivåer om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Infoteket om funktionshinder har faktablad om funktionsnedsättningar, lästips, bibliotek och ett visningstorg för kognitiva hjälpmedel

http://www.lul.se/infoteket