Cafékvällar program

Våren 2018. Måndagar kl 18.30-20.30

Den 19 februari får vi besök av Personligt ombud. Det är en verksamhet som ger stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning i deras kontakter med myndigheter.

Den 19 mars presenterar psykiater Henrik Pelling forskning om NPF och tarmbakterier.

Den 16 april kommer Liselotte Sjögren, kurator på Affektiva mottagningen på Akademiska sjukhuset, och berättar om Vård- och stödsamordning – VOSS – en samarbetsmodell mellan psykiatri och boendestöd.

Den 14 maj berättar Martin om sitt intresse: LEGO.

Den 11 juni är det avslutning.

 

Kontaktperson för cafékvällarna: Sven Boman, bomansven@gmail.com