Cafékvällar och NPF-träffar

Våren 2022

Äntligen kan vi komma igång med fysiska träffar igen. planeringen för våren är som följer:

Datum Typ Program
14 mars Cafékväll Hanna Norén om terapi utifrån ACT (Acceptance Committance Therapy). Hon kan även erbjuda samtalsstöd i sin grundläggande psykoterapiutbildning i ACT.
28 mars NPF-träff
11 april Cafékväll Hjärnkollsambassadör Ylva Kristina Larsson talar om samsjuklighet – missbruk och NPF.
Detta är en repris från hösten. Eftersom vi gick ut med fel datum var det tyvärr många som missade.
25 april NPF-träff
9 maj Cafékväll Barnpsykiater Henrik Pelling om ”Infektioner och vår hjärna”.

Dessutom är det terminsavslutning och Attention bjuder på smörgåstårta. OBS! Vi behöver veta hur många som kommer, därför krävs föranmälan – skriv till info@attention-uppsala.se och tala om att du vill delta.

23 maj NPF-träff

Cafékvällar: Alla är välkomna, personer som har eller tror sig ha diagnos, anhöriga eller andra intresserade. På cafékvällen har vi ofta en föreläsning av något slag. Caféet är öppet 18.30–20.30 och föredragen börjar kl. 19.00. Attention bjuder på kaffe/te och smörgåsar.

NPF-träffar: Personer som har eller tror sig ha en NPF-diagnos träffas. (Anhöriga/stödpersoner till deltagarna är välkomna om deltagaren önskar det.) Det finns inget speciellt tema, utan vi fikar och pratar om sådant som känns aktuellt. Attention bjuder på kaffe/te, frukt och ev. någon kaka.