Cafékvällar och träffar

Våren 2021

Plats: Infoteket, St Johannesgatan 28D. Klicka här för att se hur du hittar till Infoteket.

Tid: 18.30–20.30

OBS! Denna planering är preliminär och vi räknar med digitala träffar nu under våren.

Tid: 18.30, ca 1–1,5 timme.

Datum Typ Program
18 januari Anhörigträff
24 januari Medlemspromenad
8 februari NPF-träff
15 februari Anhörigträff
1 mars NPF-träff
15 mars Anhörigträff
17 mars Digital föreläsning Taina Lehtonen om ADHD hos äldre
29 mars NPF-träff
15 april Anhörigträff
14 april Digital föreläsning Thomas Wikberg om lågaffektivt bemötande
26 april NPF-träff
10 maj Anhörigträff
24 maj NPF-träff

Digitala föreläsningar (istället för Cafékvällar): I stället för cafékvällar har vi planerat två digitala föreläsningar i samarbete med Infoteket. Alla medlemmar är välkomna – personer som har eller tror sig ha diagnos, anhöriga eller andra intresserade.

NPF-träffar: Medlemmar i föreningen som har eller tror sig ha en NPF-diagnos träffas. Anhöriga/stödpersoner är välkomna om deltagaren önskar det.
Det finns inget speciellt tema utan vi fikar och pratar om sådant som känns aktuellt. Attention bjuder på kaffe/te, frukt och ev. någon kaka.

Anhörigträffar: För dig som är anhörig till en eller flera personer med NPF-problematik. På grund av coronaläget krävs anmälan, se mer information på fliken Anhörigträffar.

Alla dessa träffar är till för våra medlemmar, men det går bra att komma ett par gånger och prova innan man bestämmer sig. Det går också bra att ta med sig en anhörig.

Kontaktperson för cafékvällar och NPF-träffar: Ewa Wikander, ewa.wikander@gmail.com, 070-993 43 00.

Kontaktperson för anhörigträffarna: Jenny Bexell, jenny.bexell@gmail.com, 0709-32 42 01.