Cafékvällar och NPF-träffar

Våren 2019

Plats: Infoteket, St Johannesgatan 28D.

Klicka här för att se hur du hittar till Infoteket.

Tid: 18.30-20.30

Cafékvällarna och NPF-träffarna är avsedda för våra medlemmar, men det går bra att komma ett par gånger och prova innan man bestämmer sig för att bli medlem i föreningen.

21 januari Cafékväll Ann Liljemark presenterar Infotekets visningstorg med kognitiva hjälpmedel.
4 februari NPF-träff
18 februari Cafékväll Föreläsning av Dan Edvinsson: ”ADHD-diagnos som vuxen – hur går det? Redovisning av ett forskningsprojekt med långtidsuppföljning”. Dan Edvinsson är överläkare på Neuropsykiatriska mottagningen för vuxna på Akademiska sjukhuset.
4 mars NPF-träff
18 mars Cafékväll Workshop om Balansprogrammet – introduktion till medicinsk yoga och mindfulnessmeditation, samspelet mellan andning och nervsystem, möjlighet att prova övningar och konkreta verktyg för egen stresshantering. Workshopen leds av Malin Lagström, leg. arbetsterapeut, och Sara Emilionie, yogaterapeut med egen ADHD och som har utvecklat Balansprogrammet.
1 april NPF-träff
15 april Cafékväll Pia Röjdeby föreläser: ”Kan man må bra med bipolär sjukdom och ADHD?” Pia är brukarinflytandesamordnare på Akademiska sjukhuset (Psykiatrins hus).
29 april NPF-träff
13 maj Cafékväll Eva Videnberg från BUP visar filmer om OCD och svarar på frågor om tvång.
27 maj NPF-träff

Cafékvällar: Alla medlemmar är välkomna – personer som har eller tror sig ha diagnos, anhöriga eller andra intresserade.

På cafékvällen har vi ofta en föreläsning av något slag. Caféet är öppet 18.30-20.30 och föredragen börjar kl 19.00.

Attention bjuder på kaffe/te och smörgåsar.

NPF-träffar: Medlemmar i föreningen som har eller tror sig ha en NPF-diagnos träffas. Anhöriga/stödpersoner är välkomna om deltagaren önskar det.

Det finns inget speciellt tema utan vi fikar och pratar om sådant som känns aktuellt. Attention bjuder på kaffe/te, frukt och ev. någon kaka.

Dessa träffar är till för våra medlemmar, men det går bra att komma ett par gånger och prova innan man bestämmer sig.

Kontaktperson för både cafékvällar och NPF-träffar är Ewa Wikander, ewa.wikander@gmail.com