Datum cafékvällar och NPF-träffar våren 2018

Plats: HSO, Kungsgatan 64, Uppsala

Tid: 18.30-20.30

Datum                 Typ

22 januari           Cafékväll

5 februari            NPF-kväll

19 februari          Cafékväll

5 mars                 NPF-träff

19 mars               Cafékväll

16 april                Cafékväll

7 maj                   NPF-träff

14 maj                 Cafékväll

28 maj                 NPF-träff

11 juni                 Cafékväll

 

Cafékvällar: Alla är välkomna, personer som har eller tror sig ha diagnos, anhöriga eller andra intresserade.

På cafékvällen har vi ofta en föreläsning av något slag. Caféet är öppet 18.30-20.30 och föredragen börjar kl 19.00.

Attention bjuder på kaffe/te och smörgåsar.

NPF-träffar: Personer som har eller tror sig ha en NPF-diagnos träffas. Anhöriga/stödpersoner är välkomna om deltagaren önskar det.

Det finns inget speciellt tema utan vi fikar och pratar om sådant som känns aktuellt. Attention bjuder på kaffe/te, frukt och ev. någon kaka.

Dessa träffar är till för våra medlemmar, men det går bra att komma ett par gånger och prova innan man bestämmer sig.

Kontaktperson för cafékvällarna: Sven Boman, bomansven@gmail.com

Kontaktperson för NPF-träffarna: Annica Beil, beilan03@hotmail.com