Anhörigträffar

Anhörigträffarna är avsedda för dig som är anhörig till en eller flera personer med NPF-problematik. Olika träffar kan ha olika teman.

anmäl dig här.

Kontaktperson för anhörigträffarna: Jenny Bexell, kontakta Jenny via mail, eller ring 0709-32 42 01.

Datum, tid och plats för anhörigträffar:

DatumTidPlatsTema
6 Februari18.30-19.30Funktionsrätts (f.d. HSO) lokaler på Kungsgatan 64,Kvällen tema
Paul Johansson har tidigare arbetat på BUP och är nu medlem i Attention Uppsalas styrelse. Han kommer att berätta om sina erfarenheter av att möta familjer som hamnat i svåra situationer och inte fått adekvat hjälp att hantera dessa. Kvällen ger också tillfälle till samtal då vi kan dela med oss av egna erfarenheter, både positiva och negativa.
när och var?
Måndag den 6 februari klockan 18.30 -20.30
Kungsgatan 64 (i funktionsrätts lokaler)
11 April obs! nytt datum18.30-19.30Funktionsrätts (f.d. HSO) lokaler på Kungsgatan 64,
2 maj obs! detta är en tisdag18.30-19.30Funktionsrätts (f.d. HSO) lokaler på Kungsgatan 64,
29 maj18.30-19.30Funktionsrätts (f.d. HSO) lokaler på Kungsgatan 64,

Hitta hit