Anhörigträffar

Anhörigträffarna är avsedda för dig som är anhörig till en eller flera personer med NPF-problematik. Olika träffar kan ha olika teman.

anmäl dig här.

Kontaktperson för anhörigträffarna: Jenny Bexell, kontakta Jenny via mail, eller ring 0709-32 42 01.

Datum, tid och plats för anhörigträffar:

DatumTidPlatsTema
18 september18.30-20.30Funktionsrätts (f.d. HSO) lokaler på Kungsgatan 64,skola
16 oktober18.30-20.30Funktionsrätts (f.d. HSO) lokaler på Kungsgatan 64,ej bestämt
13 november18.30-20.30Funktionsrätts (f.d. HSO) lokaler på Kungsgatan 64,ej bestämt
11 december18.30-20.30Funktionsrätts (f.d. HSO) lokaler på Kungsgatan 64,ej bestämt

Hitta hit