Bristande stöd i skolan – Kaliber i P1

Radioprogrammet Kaliber, i samarbete med UR:s Skolministeriet, fokuserar idag kl 12.00 på det bristande stödet i skolan.
Redaktionen har skickat enkäter till hundratals skolpsykologer runt om i landet för att få svar på hur stödinsatserna ser ut på just deras skola. Svaren visar att den nya skollagen i många fall inte följs och att många barn blir utan det stöd som krävs för att klara skolgången.

Här finns programmet för avlyssning 30 dagar framåt.