Cafékväll måndag

En liten påminnelse om nästa cafékväll, måndag 8 april: Nexus, Uppsala kommuns nya resurscentrum för
våld i nära relationer presenterar sig. Hela vårens schema finns här.

Välkomna!