Feriepraktik för gymnasieungdomar med NPF

Inbjudan från Mats Nilsson, Sommarförmedlingen, Uppsala Kommun:

Vi administrerar sommarjobb för elever åk 9 och gymnasiet. Eleverna får arbeta under sommaren under 3 veckor. Vi har 350 platser för feriepraktiken och alla som söker i åk 9 skall erbjudas ett sommarjobb.

På gymnasiet har vi ett uppdrag som vänder sig till elever med någon form av intellektuell funktionsnedsättning, psykisk funktionsnedsättning, fysisk funktionsnedsättning, neuropsykiatrisk funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa.

För att ingå i målgruppen skall eleven gå ut åk 1 eller åk 2 våren 2014 och vara folkbokförd i Uppsala kommun.
För att en elev skall bedömas att hon eller han kan ingå i målgruppen skall funktionsnedsättningen eller den psykiska ohälsan innebära svårigheter för eleven som kan påverka hennes eller hans möjligheter i ett framtida arbetsliv.

Klicka på länken för att öppna ett dokument med målgruppsdefinition och en ansökningsblankett för feriepraktik 2014.

I dokumentet och på hemsidan står det att sista anmälningsdatum var 8 april, men det går bra att söka fram till 30 april.

Uppsala kommun Vård & bildning
Sommarförmedlingen

Besöksadress: Fyrisborgsgatan 1, 753 75 Uppsala
Telefon: 018-727 16 17
E-post: sommarformedlingen@uppsala.se
Webb: vardochbildning.uppsala.se/feriearbetevardochbildning.uppsala.se/feriepraktik