Kaos i ekonomin? Gå en ekonomikurs!

  * Få pengarna att räcka till
  * Ta makten över din plånbok

   HSO Visst bjuder in till en kurs i samarbete med ABF.
   Kursen startar 24/11, anmälan senast 3/11. Läs mer här!