Ungas psykiska ohälsa – inbjudan till medverkan

Inbjudan från myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Du som är 13–25 år: vad behöver du för att må bra?

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har fått ett uppdrag av regeringen som gäller ungdomars upplevda psykiska ohälsa. Uppdraget ska ske i dialog med unga och vi vill gärna veta vad du mellan 13 och 25 år har för erfarenheter och tankar om psykiskt mående.

Hur mår du, hur hanterar du ångest, stress eller oro? Gör du någon aktivitet, pratar du med någon eller har du hittat ett annat sätt? Vårt uppdrag består bland annat i att samla in kunskap om ungas egna erfarenheter på det här området. Du kan hjälpa oss genom att skriva ner dina svar i vårt frågeformulär. Du behöver inte svara på allt, utan välj själv vilka frågor som du vill skriva någonting om.

Läs mer på myndighetens hemsida.