ATT BLI VUXEN. Internatkurs på Wiks folkhögskola den 19-21 juni 2017. Två platser finns för Attentions medlemmar!

Vänder sig till ungdomar 18-25 år med AST-diagnos eller adhd/add. Kursen vänder sig inte till personer med utvecklingsstörning.

Du är välkommen att anmäla dig till internatkurs på Wiks folkhögskola under tre dagar, med två övernattningar. Vi kommer att träffas och prata om vad man behöver kunna inför vuxenlivet och du får bland annat information om arbetsfrågor, vuxenstudier, ekonomi/vardagsstrategier, kost/hälsa, relationer och boendefrågor.

Under kursen finns det även tillfälle för samtal och diskussion.

Det finns möjlighet att delta i en musik- eller bildaktivitet tillsammans med skolans egna lärare och på kvällarna fritidsaktiviteter.

Begränsat antal deltagare. Vi prioriterar personer som inte tidigare deltagit i kursen.

Kostnad: 750:-. Vi kommer att ha en förträff den 1 juni kl 18.00-ca 19.00 för anmälda och anhöriga.

Om du är intresserad, anmäl dig så fort som möjligt, dock senast den 27 april till

Ewa Wikander, ordförande Attention Uppsala. Mobilnr 070 993 43 00. E-post ewa.wikander@gmail.com (obs detta gäller de två friplatserna. Övriga anmäler sig till Habiliteringen)

Frågor:

Kontakta psykolog My Säfström 018-611 68 29 eller kurator Marianne Olsson 018-611 68 84.

Bekräftelse kommer att skickas ut om du blir erbjuden plats.

Välkommen!

Habiliteringen i samarbete med Föreningen Attention i Uppsala