Länkar

Riksföreningen Attention

Självhjälp på vägen
Om funktionshinder för barn och ungdom, föräldrar, vårdpersonal och skolpersonal.

Snorkel
För barn och ungdom om nedstämdhet och oro.

Infoteket i Uppsala (Region Uppsala)
Infoteket om funktionshinder är till för dig som har en funktionsnedsättning, är förälder, anhörig eller arbetar med barn, ungdomar eller vuxna med funktionsnedsättningar i skola eller annan verksamhet.

(H)järnkoll
Hjärnkoll syftar till att förbättra allmänhetens attityder till personer med  psykisk sjukdom och psykisk funktionsnedsättning.

Funktionsrätt Sverige
Funktionsrätt Sverige är ett stort antal funktionsrättsförbund som slutit sig samman för att agera med samlad kraft. Ett annat namn är HSO.