NPF-träffar

 Personer som har eller tror sig ha en NPF-diagnos träffas. (Anhöriga/stödpersoner till deltagarna är välkomna om deltagaren önskar det.) Det finns inget speciellt tema, utan vi fikar och pratar om sådant som känns aktuellt. Attention bjuder på fika.
Träffarna hålls i Funktionsrätts lokaler på Kungsgatan 64. Träffarna är på måndagar och startar kl 18:30 och håller på som längst till kl 20:30

höstens träffar

I höst kommer Attention Upsala anordna NPF-träffar vid 4 tillfällen,
18 september, 16 oktober, 13 november och 11 december. Träffen i mars utgår eftersom vi då ska ha vårat årsmöte den13 mars.

Hitta hit