Förtroendevalda 2024

Attention Uppsala styrs av en styrelse, här kan du läsa vilka som är med i styrelsens. Du kan även läsa vilka som är valda till andra förtroendeuppdrag inom föreningen.

Styrelsen

Ordförande

Ewa Wikander

Jag är pensionerad ekonom. 

Ledamot

Claire Grahn-Eriksson

Arbetar som kvalitetsutvecklare och äldrevägledare för döva i Vård- och omsorgsförvaltningen Uppsala Kommun. Jag har suttit i styrelsen ca 20 år.


Ledamot

Anne Marie Wedjesjö

Numera pensionär, men har tidigare arbetat som ämneslärare o specialpedagog, bl.a. på Folke Bernadottehemmet och på habiliteringen. Har suttit i styrelsen i 3 år och har särskilt fokus på skolfrågor.

Ledamot

Cecilia Ingard

Jag har suttit i Attention Uppsalas styrelse sedan 2005. Är doktorand i socialt arbete och sitter även i Riksförbundet Attentions förbundsstyrelse.

Suppleant

Paul JohanssonSuppleant

Therese Campbell

Suppleant

Gunilla Andersson

Suppleant

Victoria Hearn

Vice ordförande

Nilla Wikberg

Har suttit i styrelsen sedan 2004 med några års uppehåll och har särskilt fokus på skolfrågor och  anhörigfrågor. 
I yrkeslivet arbetar jag som specialpedagog i Centrala Barn och Elevhälsan med inriktning mot förskola.  Har erfarenhet av NPF i familjen

Sekreterare

Gunnel Haglund

Numera pensionär. Är socionom och har under nästan hela mitt yrkesliv arbetat inom omsorgs- och habiliteringsverksamheten, både som kurator och som chef på olika nivåer i verksamheten.

Kassör och ansvarig för registret

Görel Bylund

Jag är facköversättare och har erfarenhet av NPF i familjen.Ledamot

Måns Högström

Jag jobbar halvtid som fastighetsskötare. jag har skälv flera diagnoser inom NPF

Ledamot

Jenny Bexell

Arbetar som verksamhetsutvecklare  och projektledare. Jenny har varit med i styrelsen i 3 år och håller i anhöriggrupper och deltar i brukarråd.

Suppleant

Ingrid Bolin

Nyinvald i styrelsen. Jag är pensionär och har arbetat inom äldreomsorgen och som vårdlärare samt många år i ideella organisationer med grupper, samtalsstöd, volontärer, events och marknadsföring. Jag vill gärna engagera mig i arbetsmarknadsfrågor och Äldrelyftet.

Supliant

Eva Persson

Pensionerad psykolog, arbetat inom barnhälsovården, förskolan och barnhabiliteringen samt Infoteket.


Övriga förtroendevalda

Revisor

Anneli Kiander

Revisorssuppleant

Jesica Stener

Revisor

Birgitta Niel


Valberedning

Britt-Marie Zeltner

Valberedning

Elisabeth Axberg

Valberedning

Josefin Mannberg

Valberedning

Helene Joelsson

Har du förslag till valberedningen? Kontakta oss och berätta ven du vill se som förtroendevald i föreningen.
Skriv vem du föreslår och till vilket uppdrag, samt om personen är tillfrågad.
Du kan ringa eller klicka här och skicka dit förslag.