18 oktober: ADHD EDDDE med Eric Donell

Är du medlem i Attention? Gå gratis på sista öppna föreläsningen med Eric Donell onsdag den 18 oktober kl 19-21 på Drabanten i Uppsala! Maila guestlist@desperado.se för att anmäla dig (begränsat antal platser)