Ändrat datum för medlemspromenad

I medlemstidningen står att Attention har en medlemspromenad söndagen den 4/12, den har flyttats till 11/12 (även det en söndag).

Vi kommer att skicka ut en e-postpåminnelse några dagar innan.