Anhörig

Anhörigträffar

Som anhörig kan det vara skönt att få träffa andra i samma situation därför anordnar Attention Uppsala anhörigträffar, träffarna är avsedda för dig som är anhörig till en eller flera personer med NPF-problematik läs mer här och anmäl dig.

skolfrågor

har du skolrelaterade frågor hjälper vi dig!
obs mer info kommer!

Länkar

Anhörigcentrum – erbjuder bl a föreläsningar och samtalsstöd.

Attention Riks – har tagit fram en hel del material som riktar sig till anhöriga.

Med NPF i skolan – Riksförbundet Attention

Infoteket – ger bl a tips, råd och hjälp.