Årets tredje NPF-träff

OBS eftersom måndagen är den första maj så är NPF-träffen på tisdagen den andra maj

Så har det äntligen blivit dags att träffas för årets tredje NPF-träff. Vi fikar och pratar om aktuella saker Attention bjuder på fika.
Du som har eller tror dig ha en NPF diagnos är välkommen.

när och var

OBS NPF-träffen är på en tisdag

Tisdag den 2 maj klockan 18.30 -20.30
Kungsgatan 64 (i funktionsrätts lokaler)