att leva med NPF

Att leva med NPF kan vara utmanande NPF följer med dig i alla sammanhang på fritiden i förskolan, skolan och in i arbetslivet men NPF finns även med på ålderns höst.
Din diagnos är

NPF i skolan

Hos en del barn upptäcks deras svårigheter redan i tidig ålder på förskolan, men långt ifrån hos alla. Vid skolstart vrids förväntningarna på barnen upp en nivå. Nu måste man sitta stilla, lyssna, koncentrera sig och till stor del klara det sociala samspelet på rasterna mycket på egen hand. I det här skedet är det vanligt att NPF-utredning påbörjas

NPF på jobbet

När man som ung vuxen ska komma in på arbetsmarknaden är det ofta en stor omställning. Nu ska man klara sig själv och skyddsnätet med föräldrar och skolpersonal finns inte längre kvar. Olika individer behöver olika mycket stöd och hjälp vissa lär sig efter hand att på egen hand att hitta strukturen på jobbet och klarar sig utan stöd. Hur lång tid anpassningen till det det nya livet tar är ytterst individuellt vissa finner sig fortare i den nya situationen. För andra kan ta det ta ett helt arbetsliv och ändå behöva mycket stöd från arbetsgivare, arbetsförmedlingen och andra stödinstanser för att få det stöd på jobbet man har rätt till.

Det är även viktigt att du som arbetstagare har en bra dialog med dina kollegor. Det är viktigt så att du känner dig  inkluderad i gruppen och inte känner dig utfryst från arbetslaget. En bra kontakt med kollegorna kan vara skillnaden mellan succé och fiasko.

NPF i vardagslivet

Att leva med NPF och ta hand om sitt eget hem med städning, tvättning, matlagning och andra saker i vardagen kan vara en stor utmaning . Att hålla en god dygnsrytm, vakna på morgonen och komma i säng på kvällen kan vara en stor utmaning. Det kan även vara svårt att få läxor gjorda, passa tider eller bara att varva ner en stund. Många personer med NPF har boendestöd eller liknande stödinsatser för att få hjälp att skapa struktur och få vardagen att gå ihop. Andra personer med NPF kan på egen hand hitta strukturer och rutiner för att ändå få livet att fungera. Kognitiva hjälpmedel så som planeringstavlor och annat bildstöld kan också vara till stor hjälp.

Det är även vanligt att personer med NPF kan ha svårt att hitta sitt eget sammanhang i vardagen. Därför kan sociala stödinsatser som ledsagare eller kontaktperson bli aktuella för att skapa en meningsfull fritidssysselsättning som passar just dem.

Bilden visar en Time timer som är inställd på 25 minuter. Time timer är ett bra hjälpmedel Att ta till när man levaer med NPF
Time Timer är en serie visuella klockor som tydliggör tid med hjälp av en färgad skiva. När tiden går försvinner skivan mer och mer. Större modeller är populära i klassrum som väggur. Både elever och lärare ser enkelt hur lång tid som är kvar av lektionen eller en viss uppgift.