Attentions medverkan i brukarråden

Attention Uppsala sitter med i olika brukarråd inom psykiatriområdet där företrädare för vården möter patient/brukarföreningar. Syftet med vår medverkan i de olika brukarråden är att föra dialog med ansvariga inom psykiatrin för att  påverka och bidra till att verksamheterna utvecklas på ett sätt som gagnar våra medlemmar. Brukarrådsmöten sker 4 ggr/år.

Vi är representerade i följande brukarråd:

  • Barn- och ungdomspsykiatri
  • Beroendepsykiatri
  • Neuropsykiatri (NPV)
  • Affektiva sjukdomar
  • Övergripande råd för psykiatrifrågor

Har du frågor som du vill att vi ska ta upp på brukarråden så hör av dig till styrelsen på styrelsen@attention-uppsala.se.

Du kan även läsa mer om brukarråden på webbplatsen för Forum för brukarinflytande.