Bra miniserie om BLEUS/psykisk ohälsa på P4 Uppsala

BLEUS är en akronym som innebär första hjälpens handlingsplan till psykisk hälsa. Två viktiga profiler inom brukarinflytandet och psykiatrivården i Uppsala, Cecilia Ingard och Paul Johansson,  berättar om vad bokstäverna står för.  Lyssna här!

I korthet:
B – Bedöm situationen, ta kontakt
L – Lyssna öppet och fördomsfritt
E – Erbjud stöd och information
U – Uppmuntra personen att söka professionell hjälp
S – Stöd personen att söka andra hjälpresurser