Cafékväll 27/10 – Infoteket kommer och informerar

Infoteket kommer till Attentions café och berättar om sin verksamhet:
Tid: Måndagen den 27 oktober kl 19.00
Plats: Kungsgatan 64, bottenplan

Om Infoteket

Infoteket om funktionshinder är till för dig som har en funktionsnedsättning, är anhörig eller arbetar med barn, ungdomar eller vuxna med funktionsnedsättningar i skola eller annan verksamhet.

På Infoteket kan du läsa och låna aktuell litteratur, filmer, söka information på webben, tala med experter och lyssna på föreläsningar. Här finns lästips och faktablad inom olika diagnoser och funktionsnedsättningar att hämta.