Cafékväll

På måndag 20 Mars bjuder Attention Uppsala in till årets andra cafékväll.

Kvällens tema

På måndagens cafékväll kommer Cecilia Ingard att berätta om brukarinflytande generellt, och lite mer specifikt om brukarrevisioner. I april startar en ny utbildning för brukarrevision, detta kommer Cecilia också att berätta om.

Vad är en brukarrevision?

En brukarrevision är en oberoende utvärdering som görs för att utveckla och förbättra vård, omsorg och andra typer av verksamheter utifrån ett brukarperspektiv.

Utvärderingen utförs av personer med egna erfarenheter av olika funktionsnedsättningar eller psykisk ohälsa. En anhörig kan med sin unika inblick och erfarenheter också vara en brukarrevisor. Målsättningen är att öka brukarinflytandet inom vård, omsorg och samhället i stort.
Du kan läsa mer om brukarrevisioner här: https://briu.se/en-brukarrevision/

Allmänt om cafékvällarna

Till cafékvällarna är alla välkomna: personer som har eller tror sig ha diagnos, anhöriga eller andra intresserade. Ingen föranmälan krävs. Caféet är öppet 18.30–20.30 och föredragen börjar kl. 19.00. Attention bjuder på kaffe/te och smörgåsar.

När och var

Plats: Funktionsrätt, Kungsgatan 64, Uppsala

Tid: 18.30-20.30

Välkomna!

Med vänlig hälsning

Attention Uppsala