Center för kommunikativt och kognitivt stöd

cafékvällen den 13 april kommer Center för kommunikativt och kognitivt stöd och informerar om sin verksamhet. Centret som finns inom Landstinget/Hälsa och habilitering jobbar med att underlätta vardagen för personer som av olika anledningar har svårt att se, höra, prata, planera sin tid, komma ihåg saker, samspela och leka. På centret finns visningsmiljöer med smarta lösningar och teknik som på olika sätt kan göra vardagen enklare. Visningsmiljöerna som finns på Kungsgärdet är öppna för alla intresserade.