Delta i forskning – barn med ADHD 8-12 år

Har ditt barn ADHD? Har du ett barn i åldern 8-12 år som har en ADHD-diagnos? Vill du/ni bidra till kunskapsutvecklingen om ADHD?

Vid Uppsala universitet pågår en studie om förmågan att kontrollera impulser och handlingar hos barn med ADHD, samt hur olika faktorer i miljön påverkar detta.

För mer information och anmälan kontakta: matilda.frick@psyk.uu.se.

Projektledare: docent Karin Brocki, Inst för psykologi, Uppsala universitet. karin.brocki@psyk.uu.se