Deltagare till en forskningsstudie sökes

PIP-studien, ett nytt forskningsprojekt vid Karolinska Institutet, söker deltagare:

Är ditt barn en Hjärndetektiv?

Vi söker barn i förskoleåldern med autism till en ny studie om barns beteende och hjärnans utveckling. Studien startar till hösten vid Karolinska Institutet.
Vill du veta mer?

Information och kontaktuppgifter hittar du på vår hemsida.