Extra NPF-träffar

Två extra NPF-träffar är planerade mellan höst- och vårtermin, närmare bestämt

  • måndag 22 december
  • måndag 5 januari

Samma tid och plats som vanligt, och Annica Beil samordnar. OBS! Inga anhörigträffar dessa dagar.

Välkomna!