Findusläger på KFUM Alnäs

Inbjudan till läger för barn med särskilda behov i  åldern 9–18 år.

Lägerperioderna är två dagar vardera och äger rum vecka 18, 26 och 34.

Här kan du läsa mer.