Föräldra- och anhörigträffar hösten 2018

Plats: Infoteket, S:t Johannesgatan 28D, Uppsala
Tid: 18.00–20.00
Datum: Se nedan

Föräldracirkelträffarna är avsedda för föräldrar till personer som har eller tror sig ha en NPF-diagnos.

Anhörigträffarna är avsedd för syskon, mor- och farföräldrar, partners osv. till ovanstående personer.

Alla träffar sker i samarbete mellan Infoteket, Attention och Forum för Brukarinflytande.
Attention bjuder på kaffe/te, frukt och ev. någon kaka.

NPF-föräldragrupp, fortsättning
Onsdagar
följande datum:
19 sep, 3 okt, 17 okt, 31 okt, 14 nov, 28 nov, 12 dec

NPF-föräldragrupp, ny
Onsdagar
följande datum:
12 sep, 26 sep, 10 okt, 24 okt, 21 nov, 5 dec

Anhöriggrupp
Tisdagar
följande datum:
11 sep, 25 sep, 9 okt, 23 okt, 6 nov, 21 nov, 4 dec

Kontaktperson för dessa träffar är Laila Blideskog, lailablideskog@hotmail.com.