Föräldra- och anhörigträffarna slås ihop

Från och med 10 oktober kommer föräldra- och anhöriggrupperna att slås ihop till en grupp. Den hopslagna gruppen träffas på onsdagar, 10 okt, 24 okt, 21 nov, 5 dec och 12 dec.

Platsen är fortfarande Infoteket, och mer information finns här.