Höstens cafékvällar och npf-kvällar

21 augusti           cafékväll

4 september        npf-träff

18 september      cafékväll

2 oktober            npf-träff

16 oktober          cafékväll

30 oktober          npf-träff

13 november      cafékväll

27 november      npf-träff

11 december      cafékväll

Mer information kommer senare!