Märta Nasvelldagen 2017: Förstå, förhindra och behandla psykisk sjukdom.

Alla är välkomna till denna dag i Psykiatrins hus på lördag 1 april kl 12.30-16.35. Fri entré, ingen anmälan.

Program:

Professor Lisa Ekselius hälsar välkomna och introducerar dagen

13.20  Livräddad av psykiatrin – journalisten Niklas Ekdal om sin bok ”Hur jag dog”

13.50  Självmordsrisk i familjer: omfattning och möjliga mekanismer. Niklas Långström prof och öl

14.10  Musik i ljusgården

14.40  Parallella seminarier med perspektiv från forskning, vård och brukare

– Självmord – dags att våga prata om

– Självskada – verktyg för känsloreglering

– Svårbehandlad depression – nya vägar framåt

15.30  Självskadebeteende och självmord – likheter och olikheter. Mia Ramklint, docent och öl

15.50  Den deprimerade kroppen. Janet Cunningham, docent, ST-läk

16.10  Nationella riktlinjer för depressionsbehandling – vad göra eller inte göra, det är frågan. Maria Holstad Högberg, med dr, öl

16.30  Avslutningsord