Nästa NPF- och anhörigträff 21 april

Eftersom det är annandag påsk den 21 april hade vi angivit 21 ELLER 22 april som datum för nästa träff. Nu är det dock bestämt att vi kör träffarna på annandagen, den 21 april, och hoppas att alla kan komma som vanligt!

Alltså: nästa NPF-träff och anhörigträff är måndagen den 21 april. Samma tid och plats som vanligt. Välkomna!