Nedstängda vårdplatser inom psykiatrin i sommar!

Mer anledning av nedstängda vårdplattser inom psykiatrin söker Åsa Karlsson, Unt, personer att intervjua om att så många vårdplatser inom psykiatrin är stängda under sommaren. Hur påverkar det dig? Man söker både patienter och anhöriga. Många med akuta svåra symtom som verkligen behöver inläggning kommer att nekas det.

Nedstängda vårdplatser inom psykiatrin
psykiatrins hus i Uppsala

Kontakta Åsa Karlsson, UNT, om du kan tänka dig att bli intervjuad. Man kan vara anonym.

Kontaktuppgifter till Åsa Karlsson, Unt: 0707 33 86 45 eller asa.karlsson@unt.se.

Information från psykiatrin:

V 27-32 stängning av 9 vårdplatser på avd 1A

V29-32 stängning av 11 vårdplatser på avd 4A

18-28 juli stängning av 5 vårdplatser på avd 3B

Under v. 30 är 25 vårdplatser stängda av ca100 platser.

Dessa 100 vårdplatser är till för personer med akut psykisk sjukdom och är inte några platser för planerad vård. Det betyder att var fjärde patient som mår mycket dåligt inte kommer att erbjudas slutenvård.

Läs gärna i UNT i deras artikelserie om Nedstängda vårdplatser inom psykiatrin i sommar.
här finns fler relevanta artiklar från UNT

Glad sommar önskar Attention Uppsala!