Om våren 2022 och nytt medlemsblad

På grund av det rådande smittläget har vi sett oss tvungna att ställa in de fysiska träffarna (cafékvällar och NPF-träffar) under januari och februari.

Förhoppningsvis varar inte restriktionerna så lång tid denna gång, och vi hoppas kunna återgå till mer normala gängor i mars. Vi återkommer med mer information längre fram.

Det hindrar dock inte att vi ses utomhus, och vi har planerat in några medlemspromenader, varav en 23 januari och en 6 februari.

Vi har också planerat in bowling 26 mars och den sedvanliga heldagen på Alnäs 29 maj, och hoppas att båda kan bli av.

Allt detta kan du läsa om i medlemsbladet som du hittar här.