Sökes: kontakt med personer med egen erfarenhet av psykiatrin i Uppsala

Revisorerna i Upplands läns landsting har beslutat att genomföra en granskning av ”om landstinget säkerställer att vuxna med psykisk ohälsa ges en ändamålsenlig och säker vård” samt om samarbetet med länets kommuner är effektivt och tillförlitligt.

Capire Consulting har fått i uppdrag att genomföra denna granskning. För att korrekt kunna besvara frågorna behöver de komma till tals med personer som har egen erfarenhet av psykiatrin.

Det finns tre sätt att berätta om sina erfarenheter: telefonintervju, fokusgrupp eller skriftliga svar. Det bör inte ta så lång stund och de som ställer upp får ett arvode om 150 kr som tack.

Granskningen i sin helhet ska vara avslutad senast 31 oktober.

Är du intresserad? Klicka här för att se information och kontaktuppgifter.