Terminens första Anhörigträff

Välkomna till anhörigträff måndag 18/9 kl 18.30 i Funktionsrätts lokaler, Kungsgatan 64! Vi bjuder på fika och vill därför att ni anmäler er!

Temat för kvällens träff är SIP:

SIP – samordnad individuell plan är en plan som upprättas då en individ behöver insatser från både kommun (socialtjänst, skola) och region (BUP, hab och/eller annat). Syftet är att samordna insatserna och att på så vis både underlätta för individen och göra vettiga insatser. Planen skrivs i samband med ett möte då alla inblandade deltar.

Vi, Jenny och Anne Marie, har deltagit i ett antal olika SIP-ar och vet, liksom många andra, att det inte alltid fungerar så som det är tänkt. Vi från Attention har deltagit i work shops för att förbättra SIP-mötena, men vi har nu fått ytterligare förfrågan om synpunkter. Vi skulle därför vilja ha hjälp från er i anhöriggruppen. Några kanske aldrig har deltagit i SIP-möten – ni får i så fall lära er lite mera, andra kanske har stor erfarenhet och många tankar och kan på så vis bidra till en förbättring.