Terminens första NPF träff

Terminen har startat och det har blivit dags för höstens första NPF träff.
Måndag den 18 september kl 18:30 träffas vi i Funktionsrätts lokaler på Kungsgatan 64 och fikar och pratar om aktuella saker.
Attention bjuder på fika.
Du som har eller tror dig ha en NPF diagnos är välkommen.

när och var?

Måndag den 18 september kl 18:30-20:30
Kungsgatan 64 (i funktionsrätts lokaler)