UNT-reporter önskar få kontakt!

UNT-reporter önskar få kontakt med unga personer (10-14 år) som tar eller har tagit antidepressiva läkemedel

En reporter från UNT håller på att skriva en artikel om den ökande konsumtionen av antidepressiva läkemedel hos unga. Hon har hört av sig till Attention Uppsala för att efterlysa unga personer som har eller har tagit dessa läkemedel och kan tänka sig att berätta om detta. Frågorna är bl.a. om medicinen hjälpte, om man fick eller hade behövt någon annan hjälp förutom medicin, hur bemötandet från sjukvården/BUP var och hur personen mår idag.

Vid intresse, kontakta Åsa Karlsson på asa.karlsson@unt.se