Välkommen till höstens första cafékväll!

Måndag 21 augusti kl. 18.30-20.30

Kungsgatan 64, bottenplanet

Inget särskilt program denna gång.