Vårens första cafékväll måndag 19 januari

Samma plats och tid som vanligt: 18.30–20.30, Kungsgatan 64, bottenplanet.

Välkomna!