Brukarombudet frågar: Hur har brukare påverkats av coronapandemin?

Jeanette Nordin, brukarombud Uppsala kommun, har till uppgift att ta reda på hur situationen ser ut för personer med funktionsnedsättning och/eller kronisk sjukdom i Uppsala kommun.

Nu vill hon särskilt veta hur situationen har påverkats av pandemin. Svaren kommer användas som ett av flera underlag i den kommande årsrapporten som brukarombudet årligen skriver till Kommunfullmäktige.

Svara genom att klicka på detta Google-formulär.
Formuläret innehåller tre frågor och dina svar är anonyma.

Brukarombudet behöver ha svaren senast 20 november.