Cafékväll måndag 5 maj

Ikväll kommer Gullan Hagstedt och berättar om sin depression och ADHD.

Caféet är som vanligt öppet 18.30-20.30, och föreläsningen börjar 19.00.

Välkomna!