Datum cafékvällar och NPF-träffar hösten 2018

Plats: HSO, Kungsgatan 64, Uppsala.

Fr.o.m. 26 november: Infoteket, St Johannesgatan 28D. Läs mer om lokalbytet i medlemstidningen.

Tid: 18.30-20.30

Datum Typ Program
3 september Cafékväll Brukarombudet Kristina Bromark informerar
17 september NPF-träff
1 oktober Cafékväll Laila Blideskog om ”Inflytande på plats” (IPP)
15 oktober NPF-träff
29 oktober Cafékväll Eva Videnberg från BUP berättar om tvång
12 november NPF-träff
26 november Cafékväll Eva Persson presenterar Infoteket
Obs! På Infoteket
10 december NPF-träff Obs! På Infoteket

 

Cafékvällar: Alla är välkomna, personer som har eller tror sig ha diagnos, anhöriga eller andra intresserade.

På cafékvällen har vi ofta en föreläsning av något slag. Caféet är öppet 18.30-20.30 och föredragen börjar kl 19.00.

Attention bjuder på kaffe/te och smörgåsar.

NPF-träffar: Personer som har eller tror sig ha en NPF-diagnos träffas. Anhöriga/stödpersoner är välkomna om deltagaren önskar det.

Det finns inget speciellt tema utan vi fikar och pratar om sådant som känns aktuellt. Attention bjuder på kaffe/te, frukt och ev. någon kaka.

Dessa träffar är till för våra medlemmar, men det går bra att komma ett par gånger och prova innan man bestämmer sig.

Kontaktperson för cafékvällarna: Sven Boman, bomansven@gmail.com

Kontaktperson för NPF-träffarna: ewa.wikander@gmail.com