Delaktighet för psykisk hälsa

Temadagar på Infoteket 9-11 april 2018. S:t Johannesgatan 28 D

Program:

9 april         14.00-15.20 Barns rättigheter – så att alla kan förstå. Barnombudet

9 apri          15.40-17.00 Gör barnen delaktiga i beslut som påverkar dem. Jessica Stigsdotter Axberg

10 april      14.00-15.20 Delaktighet och bra bemötande, ett vinnande koncept. Therese Netzell

10 april       15.40-17.00 Att vara ung med ADHD, autism och OCD. Ungdomar berättar

11 april        14.00-15.20  Vägen till arbetslivet. Arbetsförmedlingen

11 april        15.40-17.00  Erfarenheter från arbetslivet. Unga vuxna berättar

Anmäl dig till infoteket@regionuppsala.se eller ring 018-611 66 77. Uppge vid anmälan vilken föreläsning/vilka föreläsningar du vill delta i.

Fri entré. Hörslinga finns. VÄLKOMMEN!!