Dag: 23 mars 2018

nyheter

Delaktighet för psykisk hälsa

Temadagar på Infoteket 9-11 april 2018. S:t Johannesgatan 28 D Program: 9 april         14.00-15.20 Barns rättigheter – så att alla kan förstå. Barnombudet 9 apri          15.40-17.00 Gör barnen delaktiga i beslut som påverkar dem. Jessica Stigsdotter Axberg 10 april      14.00-15.20 Delaktighet och bra bemötande, ett vinnande koncept. Therese Netzell 10 april       […]

Läs mer